Sherrelyn Ifill, superjunakinja državljanskih pravic

Kot vodja Sklada za pravno obrambo in izobraževanje NAACP ima Sherrelyn Ifill nalogo braniti naše najsvetejše svoboščine.

Sherrelyn Ifill, superjunakinja državljanskih pravic